Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tomáš Klein: Za zosnulým predsedom pobočky JSMF [Anton Auxt, nekrolog]. Emanuel Svoboda: Emil Kašpar a JČSMF. Bohuslav Máca: K životnímu jubileu Marty Chytilové. Oldřich Lepil: Didaktika fyziky v díle prof. dr. Josefa Fuky. J. Daneš, J. Kolomý: Šedesát pět let ing. RNDr. Rostislava Zezuly, CSc. Eleonora Adlerová: Seminár k nedožitým osemdesiatinám akademika Dionýza Ilkoviča. Ján Chrapan: K nedožitým osemdesiatinám prof. Jána Vanoviča. Karel Chobot: Sté výročí narození akademika Václava Daška.
Partner of
EuDML logo