Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Říman, Evžen: Sedmdesát pět let Jana Tesaře. Kraemer, Emil: K sedmdesátinám docenta Oty Setzera. Mráz, Vlastimil: K jubileu prof. Josefa Bartůňka. Kostyrko, P.; Smítal, J.: Profesor Tibor Šalát päťdesiatročný. Bajer, Miroslav: Zemřel S.Josef Smutka.
Partner of
EuDML logo