Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kolomý, Josef; Marek, Ivo: Prof. Dr. Jan Potoček sedmdesátiletý. Šácha, Juraj: Odborný seminár, venovaný 250. výročiu založenia AV ZSSR.
Partner of
EuDML logo