Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Parízková, J.: Inteligentné počítačové systémy vo výchovnovzdelávacom procese. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 36 (1991), č. 6, 350–356.
[2] Parízková, J.: Expertné systémy vo vyučovaní. 1. seminář o aplikacích expertních systémů, Dom techniky ČSVTS, Č. Budějovice, máj 1988, zborník,105–107.
[3] Zadeh, L. A.: Fuzzy sets. Information and Control, aug. 1965, 338–353. MR 0219427 | Zbl 0139.24606
[4] McDougal, Anne, Dowling, Carolyn: Computers in Education. Proceedings of the IFIP TC 3 Fifth World Conference on Computers in Education — WCCE 90, Sydney, Australia, July 9–13, 1990, 281–286.
[5] Danilák, M.: Multimédiá vo výučbe informatiky. Zborník z konferencie Informatika 93, Vysoké Tatry, 17.–19. máj 1993, 52–54.
[6] Parízková, J.: Informatívne ICAI systémy. Zborník z konferencie Informatika 93, Vysoké Tatry, 17.–19. máj 1993, 147–150.
Partner of
EuDML logo