Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Grygar, J.: Rychle ze slepých uliček . J. Grygar, : Rychle ze slepých uliček
[2] Pfeiffer, T.: Seance s biotronikem. Rozhlasová stanice Frekvence 1, 21. 2.1995 (přepis záznamu je možno získat v redakci Zpravodaje Sisyfos).
[3] Zahradník, R.:    Magnetofonový záznam projevu, ustavující konference občanského sdružení Sisyfos, 17. 3. 1995.
[4] Špůrek, M.: Hvězdy naznačují. T-magazin 2 (1995), 74.
[5] Vanýsek, V.: Volná úvaha o astrologii. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 40 (1995), č. 2.
[6] Neznámý autor: Bekommt der Mensch ein neues Gehirn?. Psychologische Medizine 1993, č. 11.
[7] Lindenthal, T.: Technologie je připravena. A co vy?. Bajt, říjen 1994, č. 48, str. 4.
[8] Rejdák, Z.: Psychotronics – Contemporary Science – Contemporary Technology. Sborník z 6. mezinárodní konference o psychotronickém výzkumu, Záhřeb 1986, str. 9 (překlad možno získat v redakci Zpravodaje Sisyfos).
[9] Frolík, J.: Špión vypovídá. Orbis, Praha 1990, str. 260.
[10] Vzpomínky na přítomnost. Rozhovor s MUDr. V. Vydrou, Regenerace 2 (srpen 1994, č. 8), 2.
[11] Dolejší, I.: Ovlivňování traumat pokusných zvířat mentální energií. Výzkumná zpráva VŠCHT v Praze, Praha 1982.
[12] Libovický, S.: Případy chorobné vědy. Vesmír 68 (1989), 274.
[13] Trojánek, J.: Případy chorobné vědy. Vesmír 68 (1989), 455.
[14] Šíř, Ladislav: Fyzikální projevy mentálně aktivované hmoty. VzÚ 030, Výzkumná zpráva k výzkumnému úkolu F-2290-22, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1982.
[15] Dolejší, Ivan: K některým vlastnostem mentální energie (měření, nasycování objektů, vliv zón). Ibid (kopie citovaných i jiných výzkumných zpráv Psychoenergetické laboratoře je možno získat v redakci Zpravodaje Sisyfos).
[16] Kitajgorodskij, A. I.: Pokusy se šváby. Vesmír 53 (1974), 55.
[17] Vacek, K., Nauš, J.: Vybrané partie z fyziky pro biology (schváleno r. 1984 rozhodnutím ministerstva školství ČSR jako vysokoškolská učebnice). Academia, Praha 1986, str. 104.
[18] Dopis ministerstva školství 22976/87-31 ze dne 14. 9. 1987. Zbl 1193.33200
[19] Dvě plus dvě je pět. Vesmír 69 (1990), 637.
[20] Kurtz, P.: Oprávněný a neoprávněný skepticismus k paranormálním jevům. In: sborník Okultismus a věda, nakladatelství Stanislav Libovický, Praha 1994.
[21] Televizní klub mladých, ČST 15. 11.1983. Zbl 1200.45003
[22] Málek, P., Pacovský, V., Jakeš, P., Koryta, J.: O povinnosti popularizace a propagace vědy. Vesmír 58 (1979), 131.
[23] Černohorský, M.: Mozaika skalskodvorských pedagogicko-fyzikálních dialogů. In: Dialogy 6, OS Pedagogický fyzika FVS JČSMF, Brno 1986, str. 110.
[24] Zprávy z pracovních skupin. In: Dialogy 7, OS Pedagogický fyzika FVS JČSMF, Brno 1987, str. 203.
[25] Černohorský, M.:    K oponenturám psychoenergetických a psychotronických prací. Ibid, str. 221.
[26] Fyzika a sporné jevy. Sborník ze semináře pořádaného fyzikálním oddělením pražské pobočky JČSMF v Alšovicích v červnu 1984, JČSMF, Praha 1986.
[27] Kukal, Z., Malina, J.: Soumrak kouzelníků. Horizont, Praha 1987.
[28] Značka "J.": Mahariši Mahéš — démon dvacátého století?. Týdeník OF Fórum č. 30/1990, str. 4.
[29] Plocek, J.: Chorobná věda. Vesmír 69 (1990), 591.
[30] Havel, I. M.: O věcech tajemných. Vesmír 69 (1990), 543.
[31] Zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, § 13. Zbl 1169.76302
Partner of
EuDML logo