Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Novák, Vítězslav; Půža, Bedřich: K sedmdesátinám profesora Miroslava Novotného. Kořínek, Martin: Mezinárodní konference pedagogický software 92.
Partner of
EuDML logo