Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Mišík, Ladislav: Akademik Štefan Schwarz šesťdesiatročný. Oboňa, Jozef: K päťdesiatinám profesora Václava Medeka. Kolektiv katedry fyziky PF v Plzni: K životnímu jubileu docenta Špeldy. Hájek, Petr, Havránek, Tomáš: Přehled seminářů vedených pracovníky MÚ ČSAV. Semináře v brněnské pobočce MÚ ČSAV. Hájek, Petr; Havránek, Tomáš: Matematika počítačů.
Partner of
EuDML logo