Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Materiály Celostátních sjezdů Jednoty československých matematiků a fyziků při ČSAV a Jednoty slovenských matematiků a fyziků při SAV ve dnech 12.—14. října 1981 v Karlových Varech.
Partner of
EuDML logo