Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Valková, Anna: K životnému jubileu profesora Antona Huťu. Folta, Jaroslav: 400 let od narození Jana Marka Marci. Zlatník, Čeněk: Matematika na vysokých školách. Vostrý, Petr: Seminář k uctění památky prof. Václava Dolejška. Nově objevená planetka sluneční soustavy má jméno "Vanýsek".
Partner of
EuDML logo