Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Mašek, B., Wangler, A.: Fysika pro vyšší třídy středních škol, díl I. 7. vydání, JČMF, Praha 1936.
[2] Bělař, A., Hlavička, A., Langr, J., Kahuda, F., Sklenář, V., Špaček, M.: Fysika. Učebnice pro třetí třídu středních škol. Státní nakladatelství učebnic, Praha 1951.
[3] Názvy a značky školské fyziky. 3. vydání, SPN, Praha 1977.
[4] Trkal, V.: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. Nakladatelství ČSAV, Praha 1956.
[5] Horský, Z.: Kepler v Praze. Mladá fronta, Praha 1980.
[6] Laue, M. von: Dějiny fyziky. Orbis, Praha 1963.
[7] Boyer, C. B., Merzbach, U. C.: A history of mathematics. II. vyd., J. Wiley & sons, New York 1991. MR 1094813 | Zbl 0733.01001
[8] Clark, R. W.: Einstein. The life and times. Avon, New York 1972.
[9] Thoren, V. E.: The lord of Uraniborg. A biography of Tycho Brahe. Cambridge U. P., New York 1991. MR 1073400
[10] Ottův slovník naučný, IV. díl. J. Otto, Praha 1891.
[11] Studnička, F. J.: Prager Tychoniana. Kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, Prag 1901.
[12] Gruss, G.: K třistaleté památce úmrtí Tyge Braha. Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Praha 1901.
[13] Volf, J.: Tycho Brahe a jeho hvězdářská pozůstalost. Praha 1931.
[14] Brod, M.: Tycho Brahes Weg zu Gott. (V Národní knihovně v Klementinu jsem měl k dispozici otisk vydání z r. 1915, Zweigova předmluva je datována Salzburg 1927).
[15] Hadravová, A., Hadrava, P.: Tycho Brahe and Prague. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. New series, vol. 1 (1997), 79–89.
[16] Hadravová, A., Hadrava, P.: Cosmological theories at the time of Tycho Brahe. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. New series, vol. 2 (1998), 202–210.
[17] Brahe, Tycho: Přístroje obnovené astronomie. Z latinského originálu přeložili a komentářem opatřili A. a P. Hadravovi. KLP, Praha 1996.
[18] Brahe, Tycho: Astronomiae instauratae mechanica, Vandesburgi 1598. Strahovská knihovna (klášter premonstrátů na Strahově). Gallery 1998.
[19] Horský, J., Bartoň, S.: Relativistický vesmír. V řadě “Nová věda” nakl. Ando Publishing, Brno 1997.
[20] Votruba, V.: Základy speciální teorie relativity. 2. vyd., Academia, Praha 1977.
[21] Ottův slovník naučný, IX. díl. J. Otto, Praha 1893.
Partner of
EuDML logo