Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Sobíšek, B.: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. MŽP, Praha (1993), 594 s.
[2] Horák, J., Krlín, L.: Deterministický chaos a matematické modely turbulence. Academia, Praha 1996, 444 s.
[3] Landolt–Börnstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. New Series, Group V: Geophysics and Space Research, volume 4 Meteorology, subvol. c1 Climatology. Part 1, Editor G. Fischer, Springer-Verlag, Berlin 1987, 188 s.
[4] Houghton, J. T., Jenkins, G., Ephraums, J. J.: Climate Change 1990. The IPCC Scientific Assesment. Cambridge University Press, Cambridge 1990, 364 s.
[5] Kalvová, J., Moldan, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Karolinum, Praha 1996, 161 s.
[6] Houghton, J. T., Meira Filho, Callander, B. A., Harris, N., Kattenberg, A., Maskell, K.: Climate Change 1995. The Science of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge 1996, 572 s.
[7] Johannesson, T., Raymond, C., Waddington, E.: Time-scale for adjustment of glaciers to change in mass balance. J. Glaciology 33 (1969), 355–369.
[8] Kalvová, J.: Skleníkový efekt a změny klimatu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 40 (1995), 147–166.
[9] Houghton, J. T., Meira Filho, L. G., Bruce, J., Hoesung Lee, Callander, B. A., Haites, E., Harris, N., Maskell, K.: Climate Change 1994. Radiative Forcing of climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, Cambridge 1995, 339 s.
[10] Henderson-Sellers, A., Mc Guffie, K.: A Climate Modelling Primer. John Wiley & Sons, Chichester, (1987), 217 s.
[11] Peixoto, J. P., Oort, A. H.: Physics of Climate. American Institute of Physics, New York (1992), 520 s.
[12] Trenberth, K. E.: Climate System Modelling. Cambridge University Press, Cambridge 1992, 788 s.
[14] Raidl, A.: O (ne)předpověditelnosti počasí. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 42 (1997), 302–312.
Partner of
EuDML logo