Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Brejcha, Josef: Pětasedmdesátiny profesora Jiřího Klapky. Marek, Ivo: O gatlinburských sympoziích. Cena Alstona S. Householdera. Hniličková, Jitka: Činnost svazu Společností matematiků, fyziků a astronomů v Jugoslávii.
Partner of
EuDML logo