Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 2, 1957 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

[393d] 50 let Fysikálního ústavu Karlovy university [Titulní strana jubilejního čísla].  
[393b]-[393c] Prof. dr. Čeněk Strouhal, prof. dr. B. Kučera, prof. dr. V. Posejpal, prof. dr. Aug. Žáček, prof. dr. V. Dolejšek [Portréty].  
394-398 Padesát let Fysikálního ústavu Karlovy university.  Zachoval, Ladislav
398-411 Stavba Fysikálního ústavu.  Šedivý, J.
412-415 Fysikální ústav University Karlovy.  Šafránek, Jaroslav
415-419 Několik poznámek k učitelskému působení prof. Strouhala na Karlově universitě.  Beneš, J.
420-429 Profesor Dr. František Koláček.  Trkal, V.
429-437 Prof. Dr. Bohumil Kučera.  Boček, Michal
438-452 Vědecká činnost prof. Dr. V. Dolejška.  Kunzl, V.
453-460 K rozvoji vědecké práce ve Fysikálním ústavu Karlovy university.  Klier, E.
460-466 Přehled experimentálních prací vykonaných ve Fysikálním ústavu Karlovy university, kterými přispěli pracovníci MFF KU k rozvoji naší fysiky za první desítiletí od revoluce v roce 1945.  Petržílka, V.
466-470 Vývoj akustiky v našich zemích.  Slavík, J. B.
471-472 K práci v oborech vysokofrekvenční a vakuové fysiky.  Pátý, Libor
472-478 O praktických cvičeních ve Fysikálním ústavu Karlovy university.  Müller, Václav
479-482 Pedagogická práce ve fysice od roku 1945.  Eckertová, L.
482-484 Vzpomínka na Klementinum.  Bydžovský, B.
484-492 Z Klementina na Karlov.  Teissler, Viktor
493-496 Vzpomínky na Fysikální ústav české university v Praze.  Šebesta, Václav
496-500 Vzpomínka na prof. Dr. V. Dolejška.  Kochanovská, A.
500-502 Vzpomínka na pobyt v laboratořích profesora Posejpala.  Brož, Jaromír
503-511 Seznam doktorů, absolventů Fysikálního ústavu.  Prosser, V.
[511a] Seznam doktorů, absolventů Fysikáního ústavu [tabulka].  
[511b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo