Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 3, 1958 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

[393c]-[393d] Neobvyklá obhajoba doktorské disertace z matematiky na Sorbonně.  Kořínek, V.
393-401 Aplikace matematiky na studium psaní [Dokončení].  Matula, Miloš
402-409 Úspěchy sovětských matematiků.  Vekua, I. N.
409-415 Odchylky od normálního zákona chyb.  Navrátil, Jan
416-427 Nejnovější výzkumy fysiky elementárních částic.  Lapidus, L. I.; Okonov, E. O.
427-434 Výzkum polovodičů v Sovětském svazu.  Joffe, A. F.
434-437 Neutrino.  Veselka, Josef
437-441 Normalisace veličin, jednotek a značek ve fysice.  Klimeš, B.
442-447 Spektrální klasifikace hvězd.  Vanýsek, Vladimír
448-457 Umělé družice (z hlediska nebeské mechaniky).  Guth, V.
457-463 Co a jak lze měřit z umělých družic Země.  Valníček, B.
464-475 O interpretaci kvantové mechaniky.  Fok, V. A.
476-479 Sto let od narození K. E. Ciolkovského.  Grigorjan, A. T.
480-492 Ze života vědy a techniky.  
493-500 Z činnosti JČMF.  
501-505 Recense, referáty.  
[505b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo