Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 19, 1974 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

61-63 Za Norbertom Wienerom.  Mikloško, Jozef
63-65 Norbert Wiener a kybernetika.  Strejc, Vladimir
66-74 Jak psát matematiku.  Halmos, Paul R.
75-85 Současný stav fyziky elementárních částic.  Niederle, Jiří
86-91 První užití matematiky v české jazykovědě.  Otruba, Mojmír; Vašák, Pavel
92-94 O čtrnáctém Hilbertově problému.  Vilhelm, Václav
95-99 Vzbuzení zájmu o aplikace matematiky.  Lasota, Andrzej
99-102 Co nového přináší Nico?.  Vyšín, Jan
102-110 K výkladu teorie elektromagnetického pole na stření škole.  Lepil, Oldřich
110-113 Matematická meta olympiáda.  Ouhrabka, Miroslav; Volf, Ivo
113-114 Jubilea a zprávy.  
114-118 Ze života JČSMF.  
119-[120a] Nové knihy.  
[120b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo