Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Jindra, J.: František Adam Petřina (1799–1855), první český profesor fyziky na pražské univerzitě. PMFA 51 (2006), 327–336.
[2] Smolík, F.: Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století. Praha 1864.
[3] Šolc, M.: Bývalý „profesní dům“ Tovaryšstva Ježíšova na Malostranském náměstí, dnešní budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. PMFA 47 (2002), 243–250.
[4] Šolcová, A.: From Tycho Brahe to incorrect “Tycho de Brahe”. A searching for the first occurrence when the mistaken name of famous astronomer appeared. Acta Univ. Carolin. Math. Phys. S46 (2005), 29–36. MR 2167195
[5] Šolcová, A., Křížek, M.: Nová pamětní deska na počest Alberta Einsteina. PMFA 44 (1999), 258–261.
[6] Šolcová, A., Křížek, M.: Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část). PMFA 51 (2006), 217–230.
[7] Štoll, I.: Dopplerovský rok. PMFA 49 (2004), 89–94.
[8] Těšínská, E., Dolejšek, Z., Heyrovský, M., Rotter, M.: Fyzik Václav Dolejšek (1895–1945). Matfyzpress, Praha 2005.
[9] Vysoký, P.: Počítače z Loretánského náměstí. Vesmír 78 (1999), 632–635.
Partner of
EuDML logo