Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 28, 1983 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

61-70 Vzpomínky na Hilberta a Göttingen.  Courant, Richard
71-77 Počítače a šach.  Filman, Robert E.
78-92 Počítače v šachu.  Šturc, Ján
93-104 K definici entropie ve statistické mechanice.  Macháček, Martin
104-111 Synchrotronové záření.  Hrdý, Jaromír
111-116 Jubilees and news.  
117-118 Ze života JČSMF.  
118-120 Nové knihy.  
[120b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo