Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 97C70, 97D40
References:
[1] Eukleidovy Základy. JČMF, Praha 1907.
[2] Hilbert, D.: Grundlagen der Geometrie. Göttingen 1899.
[3] Pieri, M.: Della geometria elementare come sistema impotetico deductivo. Torino 1899.
[4] Pavlíček, J. B.: Základy neeuklidovské geometrie Lobačevského. Přírodovědecké nakladatelství, Praha 1953. MR 0085545
[5] Hejný, M.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1989.
[6] Müller, J.: Elemente der ebenen Geometrie und Stereometrie. Braunschweig 1869.
[7] Klein, F.: Das Erlanger Programm. Leipzig 1974. Zbl 0288.50012
[8] Čech, E.: Jak vyučovati geometrii v primě?. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 70 (1941).
[9] Krygowska, Z., Maroszkowa, J.: Geometria. Warszawa 1975.
[10] Holubář, J., Vojtěch, J.: Geometrie pro V. třídu středních škol. JČMF, Praha 1947.
[11] Čech, E. a kol.: Matematika pro 1. třídu gymnasií. SNU, Praha 1951.
[12] Čech, E.: Počáteční stadium vyučování geometrii. Rukopis, 1955. MR 0078728
[13] Zedek, M. a kol.: Matematika pro I. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. SPN, Praha 1964.
[14] Hejný, M., Hanula, M., Dekrét, A.: Matematika pro gymnázia, 4, 1. SPN, Praha 1978. MR 0579998
[15] Šedivý, J. a kol.: Matematika pro 1. ročník gymnázií. SPN, Praha 1984.
[16] Pomykalová, E.: Matematika pro gy-mnázia, planimetrie. Prometheus, Praha 1993.
[17] Hejný, M., Kuřina, F.: Konstruktivní přístupy k vyučování matematice. In: Matematika, fyzika, informatika č. 7, 1997–1998.
[18] Dynkin, J. B., Uspenskij, V. A.: Matematické besedy. SNTL, Praha 1955.
[19] Vyšín, J.: Elementární geometrie I. Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952.
Partner of
EuDML logo