Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1–7] 1. a 2. výroční zpráva a protokoly z 3.–7. valné hromady spolku Praha za léta 1869–70 až 1875–76.
[8] Žádost zakládajícího výboru pojišťovny Praha o povolení spolku a schválení stanov z 11. 5. 1868.
[9] Zpráva policejního ředitele místodržitelství o členech zakládajícího výboru Prahy z 28. 5. 1868. (Německy.)
[10] Povolení spolku Praha čj. 17156/1046 ministerstvem vnitra z 10. 12. 1868. (Německy.)
[11] PRAHA spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující. Naše listy, 24., 25. prosinec 1868.
[12] Listina upisovatelů základního fondu s podpisem F. J. Studničky.
[13] Pozvání k spolku PRAHA kapitály a důchody vzájemně pojišťujícímu. Naše listy, 6. ledna 1869.
[14] Studnička, F. J.: Několik slov o pojišťování kapitálů a důchodů vůbec a v pojišťovně “Praha” zvané zvláště. Naše listy, 7., 10., 12., 13. února 1869.
[15] Pokorný, M.: Důchod invalidní. Č. pro pěstování mathematiky a fyziky XIV., 1885, str. 111–120, 159–168, 201–208, 249–287.
[16] Hamza, E.: Note sur la théorie mathématique de l’assurance contre le risque d’invalidité d’origine morbide, sénile et accidentelle. Troisième Congrès International des Actuaires, Paris 1900, str. 154–203. (Francouzsky.)
[17] Hauner, E.: Počátky pojišťování v Čechách a vznik vzájemné pojišťovny Praha. 60 let činnosti vzájemné pojišťovny Praha a výroční zpráva za správní rok 1928, str. 5–13.
[18] Hamza, A.: Prof. Josef Beneš a Expedit Hamza. Třicet let Pojistné techniky. Spolek čs. pojistných techniků, Praha 1935, str. 95–96.
[19] Svoboda, J.: Vzpomínkový proslov. Tamtéž, str. 11–20.
[20] Abecední seznam čsl. pojistných techniků. Tamtéž, str. 120–125.
[21] Bečvářová, M.: Z historie Jednoty 1862–1864. Prométheus, Praha 1999.
[22] Fiala, J.: Učebnice účetnictví, III. díl. Pragotisk, Praha 1933.
[23] Haberman, S., Sibbett, T. A.: History of Actuarial Science. Pickering and Chatto, Londýn 1995. Zbl 1065.01502
[24] Haberman, S., Pitacco, M.: Actuarial Models for Disability Insurance. Chapman & Hall, Londýn 1999. MR 1653961 | Zbl 0935.62118
[25] Lazosová, H.: Z dějin pojišťovny Praha. Seminář z aktuárských věd 1999/2000, Matfyzpress, Praha 2000, str. 61–68.
[26] Marvan, M. et al.: Dějiny pojišťovnictví v Československu, díl 1. Novinář, Praha 1989.
[27] Němcová, M.: František Josef Studnička. Prométheus, Praha 1998. MR 1883729
[28] Pánek, A.: Studnička František Josef. Ottův slovník naučný XXIV, 1906, str. 297–300.
[29] Seal, H. L.: Studies in history of Probability and Statistics XXXV. Biometrika 64 (1977), 429–439. MR 0488389
[30] Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze, díl 1. Česká matice technická, Praha 1906.
Partner of
EuDML logo