Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Heidler, J.: Příspěvky k Listáři dra. F. L. Riegera, II. Praha 1926, s. 248.
[2] Kaizl, J.: Z mého života, II. Od habilitace až ke vstupu do národní strany svobodomyslné 1890. Praha 1911, s. 592–593.
[3] Nejedlý, Z.: T. G. Masaryk, IV. První výboje. Praha 1937, s. 44–45.
[4] Opat, J.: Filozof a politik T. G. Masaryk 1882–1893. Praha 1990, s. 244–246..
[5] Strouhal, E.: Život a dílo profesora dr. Čeňka Strouhala. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 2 (1997), s. 57–73.
[6] Hlas Národa, č. 5 z 5. 1. 1891, s. 2.
[7] Archiv Ústavu T. G. Masaryka (Fond TGM, KOR I a II: citované dopisy).
[8] Archiv autora článku (citované dopisy a Strouhalův notes č. 4, 15. 12. 1890 – 30. 4. 1891).
Partner of
EuDML logo