Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Mišík, K.: Derivácia a spojitosť. PMFA 16 (1971), 301–310.
[2] Macháček, M.: Teorie dynamických systémů. PMFA 27 (1982), 162–173.
[3] Preiss, D.: Nederivovatelné funkce. PMFA 28 (1983), 148–154. MR 0710086
[4] Redakce PMFA: Benoit Mandelbrot a fraktální geometrie. PMFA 33 (1988), 156–162.
[5] Preiss, D.: Něco málo matematiky k fraktálům. PMFA 33 (1988), 162–164.
[6] Kůrková, V.: Fraktální geometrie. PMFA 34 (1989), 267–277.
[7] Král, J.: Hausdorffovy míry a odstranitelné singularity řešení parciálních diferenciálních rovnic. PMFA 35 (1990), 319–330.
[8] Grygar, J.: Chaos ve sluneční soustavě. PMFA 36 (1991), 141–148.
[9] Dvořák, I., Šiška, J.: Teorie deterministického chaosu a některé její aplikace. PMFA 36 (1991), 73–91, 155–171.
[10] Pekárek, L., Kolařík, P.: Deterministické fyzikální soustavy s chaotickým chováním. PMFA 36 (1991), 319–335.
[11] Wojtzak, L.: Chaos a fantasie. PMFA 39 (1994), 108–112.
[12] Brunovský, P.: Koniec chaosu?. PMFA 40 (1995), 233–242.
[13] Darboux, G.: Mémoire sur les fonctions discontinues. Annales de l’Ecole normale (2) IV (1875), 57–112.
[14] Bois-Reymond, P. du: Versuch einer Classification der willkürlichen Functionen reeler Argumente nach ihren Aenderungen in den kleinsten Intervallen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 79 (1875), 21–37.
[15] Dini, V.: Fondamenti per la teorica delle funzioni di variabili reali. Pisa 1878.
[16] Cantor, G.: Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre. Leipzig 1883.
[17] Lerch, M.: Über die Nichtdifferentiirbarkeit gewisser Function. Journal für die reine und angewandte Mathematik 92 (1888), 126–138.
[18] Cellérier, Ch.: Note sur les principes fondamentaux de l’analyse. Bulletin des sciences mathématiques 14 (1890), 142–160.
[19] Peano, G.: Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane. Mathematische Annalen 36 (1890), 157–160. MR 1510617
[20] Takagi, T.: A simple example of the continuous function without derivative. Tokyo sugaku butsurigaku kwai kiji (English and Japan) 1 (1903), 176–177.
[21] Koch, H. von: Sur une courbe continue sans tangente obtenue par une construction géométrique élémentaire. Arkiv för Matematik, Astronomi och Fysik, utgivet af K. Svenska Vetenskaps-Akademien. Stockholm 1 (1903/04), 681–702.
[22] Petr, K.: Příklad funkce spojité nemající v žádném bodě derivace. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 49 (1920), 25–31.
[23] Rychlík, K.: Funkce spojité nemající pro žádnou hodnotu proměnné derivace v tělese čísel Henselových. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 49 (1920), 222–223.
[24] Rychlík, K.: Eine stetige nicht differenzierbare Funktion im Gebiete der Henselschen Zahlen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 52 (1922–23), 178–179.
[25] Rychlík, K.: Über eine Funktion aus Bolzanos handschriftlichen Nachlasse. Věstník Královské české společnosti nauk 1921–22, č. 4, 6 stran.
[26] Jarník, V.: O funkci Bolzanově. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 51 (1922), 248–264.
[27] Jašek, M.: Aus dem handschriftlichen Nachlass B. Bolzano’s. Věstník KČSN 1920–21, č. 1, 1–32.
[28] Jašek, M.: Funkce Bolzanova. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 51 (1922), 69–76.
[29] Jašek, M.: O funkcích s nekonečným počtem oscilací v rukopisech Bernarda Bolzana. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 53 (1923–24), 102–109.
[30] Waerden, B. L. van der: Ein einfaches Beispiel einer nicht-differenzierbaren stetigen Funktion. Mathematische Zeitschrift 32 (1930), 474–475. MR 1545179
[31] Bolzano, B.: Functionenlehre. Ed. K. Rychlík, Královská česká společnost nauk, Praha 1930.
[32] Hlaváček, M.: Příklad funkce spojité nemající v žádném bodě derivace. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 60 (1931), 157–159.
[33] Petr, K.: Poznámka k článku pana Hlaváčka. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 60 (1931), 160–161.
[34] Preiss, D.: Nederivovatelné funkce. Konference českých matematiků, Zvíkovské podhradí. Matematická vědecká sekce JČSMF, Praha 1981, 13–18.
[35] Veselý, J.: Matematická analýza pro učitele II. Matfyzpress, Praha 1997.
[36] Mandelbrot, B. B.: Les objects fractals: forme, hasard et dimension. Flammarion, Paris 1975. MR 0785362
[37] Mandelbrot, B. B.: The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman and Company, San Francisco 1982. MR 0665254 | Zbl 0504.28001
[38] Falconer, K. J.: The Geometry of Fractal Sets. Cambridge University Press, Cambridge 1985. MR 0867284 | Zbl 0587.28004
[39] Falconer, K. J.: Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications. Wiley, Chichester 1990. MR 1102677 | Zbl 0689.28003
[40] Peitgen, H.-O., Fichter, P. H.: The Beauty of Fractals. Springer Verlag, Berlin 1986. MR 0852695
[41] Jürgens, H., Peitgen, H.-O., Saupe, D.: Fractals for the Classroom, part I, II. Springer Verlag, New York 1992.
[42] David, G., Semmes, S.: Fractured Fractals and Broken Dreams (Self–Similar Geometry through Metric and Measure). Clarendon Press, Oxford 1997. MR 1616732
[43] Šuster, G.: Determinirovanyj chaos. Mir, Moskva 1988.
[44] Marek, M., Schreiber, I.: Chaotic Behavior of Deterministic Dissipative Systems. Academia, Praha 1991. MR 1121501
[45] Slavík, P., Seige, V., Serédi, L.: Fraktály a deterministický chaos. Softwarové noviny 6 (1995), č. 8, 35–41.
[46] Gleick, J.: Chaos: Vznik nové vědy. Ando Publishing, Brno 1996.
[47] Polák, J., Merunka, V.: OOP I–IV. Softwarové noviny 4 (1993), č. 2, 80–82; č. 3, 84–88; č. 5, 98–101; č. 6, 114–116.
[48] Polák, J., Merunka, V.: Objektově orientované pojmy. Softwarové noviny 4 (1993), č. 8, 82–84.
[49] Molhanec, M.: Objektově orientované metody. Softwarové noviny 4 (1993), č. 11, 59–62.
[50] Jilková, H., Ryant, I.: Tvorba aplikací v objektovém prostředí. Grada, Praha 1994.
[51] Kališ, J.: Excel — učebnice programování. GComp, Praha 1995.
[52] Budd, T.: An Introduction to Object-Oriented Programming. Addison-Wesley, Reading 1997.
[53] Castagna, G.: Object-Oriented Programming: A Unified Foundation. Birkhäuser, Boston 1997. MR 1427942
[54] Sadr, B.: Unified Objects: Object-Oriented Programming Using C++. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos 1998.
Partner of
EuDML logo