Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Höschl, C., Kožený, J.: Predicting academic performance of medical students: the first three years. Am. J. Psychiatry 154 (1997), 87–92.
[2] Renc, Z.: Průzkum uchazečů o studium na MFF UK. Sociologický časopis, č. 5 (1972), 527–540.
[3] Zvára, K.: Analýza dat přijímacího řízení z let 1993, 1994. Nepublikovaný rukopis (1997).
Partner of
EuDML logo