Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Greeley, R., Batson, R. M.: Planetary Mapping. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
[2] Kopal, Z., Carder, R. W.: Mapping of the Moon. D. Reidel, Dordrecht 1974.
[3] Rükl, A: Měsíc. Mapa přivrácené strany Měsíce ${1:6\,900\,000}$. ZES Brno a Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy 1999.
Partner of
EuDML logo