Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Hanyk, L., Martinec, Z., Matyska, C.: Akordy z hlubin Země. PMFA 40 (1995), 208–218.
[2] Matyska, C.: Dynamika pláště Země. Vesmír 77 (1998), 85–88.
[3] Čadek, O.: Země jako tepelný stroj. PMFA 42 (1997), 283–292.
[4] Matyska, C.: Má Země opravdu železné jádro?. Vesmír 81 (2002), 9–10.
[5] Janáčková, A.: Země je veliký magnet. PMFA 40 (1995), 192–198.
[6] Ladbury, R.: Geodynamo směřuje ke stabilnímu magnetickému poli. PMFA 41 (1996), 262–265.
[7] Janáčková, A., Matyska, C.: Komentář k článku R. Ladburyho. PMFA 41 (1996), 266–268.
[8] Matyska, C.: Prosvěcování Země. Vesmír 75 (1996), 245–246.
[9] Zahradník, J., Janský, M.: Zemětřesení — nepřítel i přítel. PMFA 40 (1995), 173–181.
[10] Peltier, W. R.: Ice Age Paleotopography. Science 265 (1994), 195–201. Model “ICE-4G” viz http://www.usgs.gov
[11] Tselentis, G.-A., Zahradník, J.: The Athens Earthquake of September 7, 1999. Bull. Seism. Soc. Am. 90 (2000), 1143–1160.
Partner of
EuDML logo