Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Příhoda, P.: Planety zemského typu z pohledu nových kosmonautických výzkumů. PMFA 47 (2002), 89–102.
[2] Smith, B. A., Hunt, G. E.: In: Proc. Jupiter, Univ. Arizona Press, Tucson 1976.
Partner of
EuDML logo