Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Eden, A.: Po stopách Christiana Dopplera. PMFA 38 (1993), 194–201. Zbl 1158.53004
[2] Kraus, I.: Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. Academia, Praha 2004.
[3] Štoll, I.: Život a dílo badatele Dopplera. PMFA 38 (1993), 260–269.
[4] Štoll, I.: Christian Doppler. Pegas pod jařmem. Prometheus, Praha 2003.
[5] Zajac, Š.: 150 let Dopplerova principu. PMFA 38 (1993), 192–193.
Partner of
EuDML logo