Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Abdulle, A., Wanner, G.: 200 let metody nejmenších čtverců. PMFA 48 (2003),89–104.
[2] Andrle, P.: Nebeská mechanika. Academia, Praha 1987.
[3] Eckart, A., Genzel, R., Ott, T., Schödel, R.: Stellar orbits near Sagittarius A$^*$. Accepted by MNRAS in 2002, 1–49.
[4] Eisenhauer, F., Schödel, R., Genzel, R., Ott, T. et al.: A geometric determination of the distance to the galactic center. Astrophys. J. 597 (2003), L121–L124.
[5] Ghez, A. M., Morris, M., Becklin, E. E., Tanner, A., Kremenek, T.: The accelerations of stars orbiting the Milky Way’s central black hole. Nature 407 (2000), 349–351.
[6] Gondhalekar, P.: The grip of gravity. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001.
[7] Hampacher, M., Radouch, V.: Teorie chyb a vyrovnávací počet. ČVUT, Praha 1997.
[8] Kabeláč, J., Kostelecký, J.: Geodetická astronomie. ČVUT, Praha 1998.
[9] Kopal, Z.: Dynamics of Close Binary Systems. D. Reidel, Dordrecht, Boston 1978. Zbl 0387.70017
[10] Křížek, M.: Proč ve vesmíru pozorujeme zdánlivé nadsvětelné rychlosti?. PMFA 44 (1999), 218–226.
[11] Křížek, M.: Matematika a sluneční soustava. Učitel matematiky 9 (2001), 65–73.
[12] Kvasnica, J. a kol.: Mechanika. Academia, Praha 1988.
[13] Melia, F.: The black hole at the center of our galaxy. Princeton Univ. Press, Princeton 2003.
[14] Michell, J.: On the means of discovering the distance, magnitude, &c. of the fixed stars, in consequence of the diminution of the velocity of their light, in case such a diminution should be found to take place in any of them, and such other data should be produced from observations, as would be farther necessary for that purpose. Phil. Trans. Royal Soc. London 74 (1784), 35–57.
[15] Misner, C. W., Thorne, K. S., Wheeler, J. A.: Gravitation. V. H. Freeman Comp., San Francisco 1973; the 20th edition 1997. MR 0418833
[16] Schödel, R., Ott, T., Genzel, R. et al.: A star in a 15.2-year orbit around the supermassive black hole at the centre of the Milky Way. Nature 419 (2002), 694–696.
[17] Stephenson, B.: Kepler’s physical astronomy. Springer-Verlag, New York 1987. MR 0897532 | Zbl 0626.01013
[18] Šolc, M. a kol.: Fyzika hvězd a vesmíru. SPN, Praha 1983.
[19] Šolcová, A.: Johannes Kepler — zakladatel nebeské mechaniky. Prometheus, Praha 2004.
[20] Thorne, K. S.: Černé díry a zborcený čas. Mladá fronta, Praha 2004.
Partner of
EuDML logo