Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] An Introduction to the Study of Eclipsing Variables. Harvard Univ. Press, Cambridge 1946. MR 0017613
[2] The Computation of Elements of Eclipsing Binary Systems. Cambridge Observatory, Cambridge 1950.
[3] Numerical Analysis. Chapman & Hall, London; John Wiley & Sons, New York 1955, 1961.
[4] Catalogue of the Elements of Eclipsing Binary Systems. (Spoluautor: M. BetzS̄hapley.) John Sherratt & Son, Altrincham 1956.
[5] Close Binary Systems. Chapman & Hall, London; John Wiley, New York 1959.
[6] Figures of Equilibrium of Celestial Bodies: With Emphasis on Problems of Motion of Artificial Satellites. Univ. of Wisconsin Press, Wisconsin 1960. MR 0112708
[7] The Moon, Our Nearest Celestial Neighbour. Acacemic Press, New York 1961.
[8] Photographic Atlas of the Moon. (Spoluautoři: J. Klepešta, T. W. Rackham.) Academic Press, New York, London 1965.
[9] An Introduction to the Study of the Moon. Gordon & Breach, New York; D. Reidel, Dordrecht 1966.
[10] Exploration of the Moon by Spacecraft. Oliver & Boyd, Edinburgh 1968.
[11] The Moon. D. Reidel, Dordrecht 1969.
[12] Telescopes in Space. Faber 1968, Hart Publ. Company 1970.
[13] Widening Horizons: Man’s Quest to Understand the Structure of the Universe. Kahn & Averill, Taplinger Publ. Company, New York 1970.
[14] A New Photographic Atlas of the Moon. Hale, London 1971.
[15] The Solar System. Oxford Univ. Press, Oxford 1972.
[16] Man and His Universe. Rupert Hart-Davis, London; William Morrow, New York 1973. Český překlad Zpráva o vesmíru, Mladá fronta, Praha 1976.
[17] Mapping of the Moon: Past and Present. (Spoluautor: R. W. Carder.) D. Reidel, Dordrecht 1974.
[18] The Moon in the Post-Apollo Era. D. Reidel, Dordrecht 1974.
[19] Dynamics of Close Binary Systems. D. Reidel, Dordrecht, Boston 1978. Zbl 0387.70017
[20] The Realm of the Terrestrial Planets. The Institute of Physics, Bristol, John Wiley & Sons, New York 1979.
[21] Language of the Stars: A Discourse on the Theory of the Light Changes of Eclipsing Variables. D. Reidel, Dordrecht 1979.
[22] Vesmírní sousedé naší planety. Academia, Praha 1984.
[23] Of Stars and Men: Reminiscences of an Astronomer. Adam Hilger, Bristol 1986. Český překlad O hvězdách a lidech: vzpomínky astronomovy, Mladá fronta, Praha 1991.
[24] The Roche Problem and its Significance for Double-Star Astronomy. Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1989.
[25] Mathematical Theory of Stellar Eclipses. Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1990. MR 1093904 | Zbl 0722.70006
[S1] Proc. of a Sympos. on Astronomical Optics and Related Subjects. (Z. Kopal, ed.) NorthĦolland, Amsterdam 1956.
[S2] The Moon. Proc. of the IAU Sympos., Pulkovo (Z. Kopal, Z. K. Mikhailov, eds.), Academic Press, London 1962.
[S3] Physics and Astronomy of the Moon. (Z. Kopal, ed.) Academic Press, New York 1962, 1971. Ruský překlad Fizika i astronomija Luny, Mir, Moskva 1973.
[S4] Measure of the Moon. Proc. of the 2nd Internat. Conf. on Selenodesy and Lunar Topography (Z. Kopal, C. L. Goudas, eds.), D. Reidel Publ. Co. 1967.
[S5] Photometric and Spectroscopic Binary Systems. Proc. of the NATO Advanced Study Institute (E. B. Carling, Z. Kopal, eds.), D. Reidel Publ. Co. 1981.
[S6] Binary and Multiple Stars As Tracers of Stellar Evolution. Proc. of the IAU Colloquium (Z. Kopal, J. H. Rahe, eds.), Reidel, Dordrecht 1982.
[S7] Double Stars, Physical Properties and Generic Relations. Proc. of IAU Colloquium no. 80, Lembang (B. Hidayat, Z. Kopal, J. H. Rahe, eds.), Astrophysics and Space Science, vol. 99, Dordrecht, Reidel 1984.
[S8] Astrometric Binaries. An International Conference to Commemorate the Birth of Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846) (Z. Kopal, J. H. Rahe, eds.), Reidel, Dordrecht 1985.
[S9] Wide Components in Double and Multiple Stars. Proc. of the IAU Colloquium (J. Dommanget, E. L. van Dessel, Z. Kopal, eds.), Kluwer, Dordrecht 1988.
[S10] Plasma and the Universe. (C.-G. Fälthammar, G. Arrhenius, Z. Kopal, eds.) Kluwer, Dordrecht 1988.
[S11]–[S19] Advances in Astronomy and Astrophysics. vol. 1–9 (Z. Kopal, ed.). Academic Press, New York 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972. MR 0139477 | Zbl 0151.46903
[S20] The International Astrophysical Series. (B. Lovell, Z. Kopal, eds.) Chapman & Hall, London.
[A] Jubilejní almanach Sto let gymnasia v Praze 5 - Smíchově, 1883–84 — 1983–84. Praha 1984.
[G] Grygar, J.: Astronom Zdeněk Kopal. Učenci očima kolegů a žáků, sborník medailonků Učené společnosti České republiky (ed. F. Šmahel), Academia, Praha 2004, 7–17.
[J] Jeans, J.: The Mysterious Universe. Český překlad Zdeňka Kopala, Praha 1936.
[K] Kopal, Z.: Můj život. Osobní fond profesora Zdeňka Kopala 1918–1994, kart. 11/5, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 1935, 34 stran.
[R1] Ralston, A.: A First Course in Numerical Analysis. McGraw-Hill, New York, London 1965. Český překlad: Základy numerické matematiky, Academia, Praha 1978. MR 0191070 | Zbl 0139.31603
[R2] Rükl, A.: Jak (ne)byl zmapován Měsíc. PMFA 47 (2002), 31–37.
[S] Skřivánek, M., Kobzová, L., Tajstrová, C., Kučerová, M.: Osobní fond profesora Zdeňka Kopala 1918–1994, inventář. Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 1994.
[W] www.litomysl.cz/zdenekkopal
[Z] Zejda, M.: Historie výzkumu proměnných hvězd. Pozorování proměnných hvězd, 1. díl. Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, Brno 1994, 9–24.
Partner of
EuDML logo