Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Klein, T.: Zvolen. PMFA VI (1961), 244–245.
[2] Křížek, M.: Vzpomínka na profesora Bedřicha Šofra. PMFA 46 (2001), 168–169.
[3] Riečan, B.: Z histórie jedného života. O pôsobení prof. Šofra na Slovensku. PMFA 38 (1993), 334–337.
[4] Šofr, B.: Základy počtu pravdepodobnosti. Ústav pre daľšie vzdelávanie učiteľov a výchovných pracovníkov, Banská Bystrica 1964.
[5] Šofr, B.: Geometrické konštrukcie metódou algebraickou. Osveta, Banská Bystrica 1964.
[6] Šofr, B.: Populárne o počte pravdepodobnosti. SVTL, Bratislava 1967.
[7] Šofr, B.: Euklidovské geometrické konštrukcie. Alfa, Bratislava 1976.
[8] Šofr, B.: Historie mého života, I. díl, 1890–1920. Banská Bystrica 1973. Viz též www.math.cas.cz/~krizek
[9] Troligová, Z.: Bedřich Šofr — osobnosť školstva a divadelníctva. Zborník z konferencie Česi na Slovensku (ed. H. Zelinová), Slovenské národné múzeum, Martin 2000, 145–152.
[10] Matematici, fyzici a astronómovia na Slovensku II. JSMF, MFF UK, Bratislava 1999.
Partner of
EuDML logo