Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Fölsing, A.: Albert Einstein. Volvox Globator, Praha 2001.
[2] Levenson, T.: Einstein v Berlíně. Práh, Praha 2004.
[3] Pais, A.: Subtle is the Lord. Oxford University Press, Oxford & New York 1982. MR 0690419
[4] The Collected Papers of Albert Einstein. postupně vydávaný soubor všech prací a zachované korespondence A. Einsteina, souběžně v originální německé verzi a v anglickém překladu, 1. díl vyšel v r. 1987 (Princeton University Press, New Jersey). Zbl 0699.01036
Partner of
EuDML logo