Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Horák, J.: Klima, objekt matematického zkoumání (1. část). PMFA 46 (2001), 313–327.
[2] Horák, J.: Klima, objekt matematického zkoumání (2. část). PMFA 47 (2002), 56–70.
[3] Horák, J.: O jedné formě skryté symetrie chaotických stavů atmosférických procesů. PMFA 48 (2003), 315–325.
[4] Horák, J.: K problému odezvy atmosféry na malé vnější perturbace. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 49 (2004), 45–52.
[5] Horák, J., Krlín, L., Raidl, A.: Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace. Academia, Praha 2003, 437 s.
[6] Lions, J. L., Temam, R., Wang, S.: New formulations of the primitive equations of atmosphere and applications. Nonlinearity 5 (1992), 237–288. MR 1158375 | Zbl 0746.76019
[7] Dymnikov, V. P., Gricun, A. S.: Sovremennye problemy matematičeskoj teorii klimata. Fizika atmosfery i okeana 41 (2005), 294–314.
[8] Horák, J., Krlín, L.: Deterministický chaos a matematické modely turbulence. Academia, Praha 1996, 444 s.
[9] Kazantsev, E.: Sensitivity of the attractor of the barotropic ocean model to external influences: approach by unstable periodic orbits. Nonlinear Proc. Geophys. 8 (2001), 281–300.
Partner of
EuDML logo