Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Hejný,M., Tichá, M., Vondrová, N.: Za profesorem RNDr. Milanem Komanem, CSc.
Kubínek, R., Richterek, L.: Ohlédnutí za profesorem Jaroslavem Pospíšílem
Křížek, M.: Opustil nás profesor Miroslav Krbec
Baštinec, J.: Brněnské oslavy vzniku Jednoty
Křížek, M.: Noví nositelé vědeckého titulu "Doktor fyzikálně-matematických věd"
Křížek, F.: V CERNu pozorují částici konzistentní s Higgsovým bosonem
Partner of
EuDML logo