Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Fojtíková, M.: Zpráva o semináři „Měření mřížkových parametrů, zpracování dat, a nejen to” k devadesátinám profesora Martina Černohorského, Brno 2013 Zichová, J.: Blahopřání doc. M. Rotterovi Grygar, J.: Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. Vitásek, E.: Vzpomeňme s úctou doc. RNDr. Jiřího Taufra, CSc. Šimša, J.: Mezinárodní matematické olympiády 2003–2013 Trkal, V. ml.: 50 let od prvního postgraduálního kurzu kvantové elektroniky v Praze (1925–2013) Riečan, B.: Matematika a hudba Křížek, M.: Noví doktoři věd v matematicko-fyzikálních oborech Kopfová, J.: Matematika a její tajemství
Partner of
EuDML logo