Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tabulka úmrtnosti v Československu. Použití Fourierových řad k vyrovnání biometrických funkcí. Průmyslový úvěr sociálních a soukromých pojišťoven. K otázce Zillmerování prémiových reserv. Vliv světové války na úmrtnost. Založení „Rakouské společnosti pro odborné vědění pojistné" ve Vídni. Knihovna a čítárna pojistné matematiky.
Partner of
EuDML logo