Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Statistika sociálního pojištění v Československu. O frekvenci tzv. vrácení prémií v pensijním pojištění podle stáří. Sociální pojištění v Řecku. Vliv války na porodnost a dětskou úmrtnost. K diskusi o studiu pojistné techniky. Výroční zpráva Ústřední sociální pojišťovny maďarské za rok 1928. Pojištění nové hodnoty.
Partner of
EuDML logo