Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Prof. Dr. Emil Schoenbaum: Bemerkungen zu verschiedenen Fragen der Versicherungsmathematik. Statistika československého soukromého pojišťovnictví. Význam statistiky sociálního pojištění pro lékařství. Statistická ústředna Svazu německých pojišťoven životních. Vývoj populace v československé republice. Francouzský zákon o pojišťovací smlouvě.
Partner of
EuDML logo