Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A60
Summary:
Z matematického hlediska se vznik konfliktů, které vyústí ve válku, nedá předvídat. Neexistují ani modely, umožňující vyhodnotit globální důsledky válek, nikoli jen např. pravděpodobný počet mrtvých při použití atomové pumy určité síly v dané lokalitě. Přesto však pohled zpět má význam a je mimo jiné jedním z faktorů, které mohou činit vznik války méně pravděpodobným. Nedávné kulaté výročí konce druhé světové války svádí k zamyšlení, jak tato událost ovlivnila matematiku a jak zasáhla do osudů těch, kteří ji vytvářeli. Je to záležitost smutná, ale pozornost si zaslouží a je možná mnohem aktuálnější, než by si kdokoli z nás přál.
Partner of
EuDML logo