Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Studium dynamiky soustav vzájemně gravitačně interagujících objektů představuje velmi důležitý obor astronomie. Jednou z přirozeně používaných metod je přímé $N$-částicové modelování, tedy numerická integrace příslušných pohybových rovnic bez nutnosti zavádění dodatečných předpokladů o vnitřním uspořádání soustavy. Tento velice univerzální přístup je však zatížen numerickými chybami, které mohou do výsledků vnášet nežádoucí artefakty. U soustav s vhodným vnitřním uspořádáním je ale možné využít poruchových metod klasické nebeské mechaniky a nalézt pro pozorovaný vývoj $N$-částicových modelů fyzikální vysvětlení. Soustavy tohoto typu se ve vesmíru nacházejí v jádrech galaxií, u kterých se usuzuje na přítomnost velice hmotných černých veleděr v jejich středech. V tomto článku uvedený přístup demonstrujeme na příkladu dvou jevů popsaných pro hvězdokupu pozorovanou v jádře naší Galaxie.
Partner of
EuDML logo