Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
The aim of this note is to help in understanding of certain surdic presentations of natural numbers.
References:
[1] Dlab, V., Bečvář, J.: Od aritmetiky k abstraktní algebře. SERIFA, Praha, 2016.
[2] Hrubý, D.: Surdické výrazy. Učitel matematiky, 7 (1998), 1, 9–13.
[3] Calda, E.: Dají se výrazy $\sqrt{a + \sqrt{b}}, \sqrt{a - \sqrt{b}}$ zjednodušit?. Rozhledy matematicko-fyzikální, 87 (2012), 3, 26–29.
[4] Pšenièka, J.: Surdické výrazy. Rozhledy matematicko-fyzikální, 56 (1978), 4, 158–161.
[5] Trávníček, S.: O jistých složených iracionalitách. Matematika–fyzika–informatika, 17 (2007), 2, 65–70.
[6] Zhouf, J.: Úloha 25 a její řešení. Rozhledy matematicko-fyzikální, 87 (2012), 3, 58–59.
Partner of
EuDML logo