Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
The article deals with the unexplained phenomenon of ball lightning. As the luminous objects do not always originate from thunderstorm atmosphere, we distinguish direct and indirect ball lightning. The observations and research of the ball lightning offer many hypotheses of its qualitative explanation, but a hypothesis leading to quantitative theoretical framework has not been proposed.
References:
[1] Barry, J. D.: Ball Lightning and Bead Lightning – Extrem Forms ofAtmospheric Elektricity. Plenum Press, New York, 1980.
[2] Štoll, I.: Tajemství kulového blesku. Horizont, Praha, 1988.
[3] Singer, S.: The Nature of Ball Lightning. Plenum Press, New York, 1971.
[4] Stenhoff, M.: Ball Lightning – An Unsolved Problem in Atmospheric Physics. Plenum Press, New York, 1996.
[5] Stěkolnikov, I. S.: Izučenii molnij i grozozaštita. Nauka, Moskva, 1955.
[6] Stachanov, I. P.: Fizičeskaja priroda šarovoj molniji. Atomizdat, Moskva, 1979.
[7] Smirnov, B. M.: Problema šarovoj molniji. Nauka, Moskva, 1987.
[8] Sodomka, L.: Základy fyziky pro aplikace. Adhesiv, Liberec, 2005, na CD.
[9] Carbognani, A.: Il mistero dei fulmini globulari. Scienza & Paranormale, 20 (1998), 46–57.
[10] Rener, P., et al.: Kleine Enzyklopädie Physik. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1985.
[11] Grimsehl, E., et al.: Lehrbuch der Physik, Band 2 Elektrizität, Band 4 Struktur der Materie. Teubner, Leipzig, 1985.
[12] Feynman, R. P., et al.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, 2 (s řešenými příklady). Fragment, Praha, 2001, 2002.
[13] Říhánek, L., Postránecký, J.: Bouřky a ochrana pøed bleskem. ČSAV, Praha, 1957.
[14] Petržílka, V. A.: Kulový blesk. Čs. čas. fyz., 14 (1964), 542–551.
[15] Malíšek, V.: Co víte o dějinách fyziky?. Horizont, Praha, 1986.
[16] Gladyšev, G. P.: The high-temperature physicochemical processes in the lightning storm atmosphere.
[18] Rener, P., et al.: Kleine Enzyklopädie, Physik. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1985.
Partner of
EuDML logo