Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 59f99
Summary:
The article deals with the shape of conic sections in several interesting metric spaces. While the shapes of ellipse, hyperbola and parabola in Euclidean space are well known, the shapes of the conic sections in Discrete, Manhattan, Maximum or Parisien metric spaces might be surprising.
References:
[1] Bruna, J.: Vybrané objekty v neeukleidovských metrikách. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, Praha, 2012.
[2] Matematický korespondenèní seminář MFF UK: Seriál – Metrické prostory I. Matematický korespondenční seminář MFF UK, http://mks.mff.cuni.cz/archive/
[3] Zhouf, J.: Netradiční tvary tradičních rovinných geometrických útvarů. In: Dva dny s didaktikou matematiky, Praha, 1999, 69–72.
[4] Kuřina, F.: Metrické prostory a geometrie konkrétního. In: Ani jeden matematický talent nazmar (v tisku).
Partner of
EuDML logo