Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A60, 01A74, 01A80
Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
V článku jsou podrobně popsány historické okolnosti vzniku první mezinárodní matematické ceny, tzv. Fieldsovy medaile (oficiálně International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics), která byla po složitých jednáních zřízena roku 1932 a poprvé udělena roku 1936. Dnes je považována za jednu z nejprestižnějších matematických cen a za určitý ekvivalent Nobelovy ceny. Na základě archivních zdrojů komentujeme pověsti o tom, že absence Nobelovy ceny za matematiku je důsledkem problematických osobních vztahů mezi A. Nobelem a švédským matematikem G. Mittag-Lefflerem. Věnujeme se také často diskutované otázce věkového limitu pro laureáty Fieldsovy medaile i okolnostem spojování názvu ceny s Fieldsovým jménem v rozporu s jeho výslovným přáním.
References:
[1] Albers, D. J., Alexanderson, G. L., Reid, C.: International mathematical congresses. An illustrated history 1893–1986. Springer, New York, 1987. MR 0874336
[2] Archibald, R. C.: A semicentennial history of the American mathematical society 1888–1938. American Mathematical Society Semicentennial Publications, Volume I, American Mathematical Society, Providence, RI, 1938 (reprint 1988). MR 0959537
[3] Arnold, V. I.: Will mathematics survive? Report on the Zurich Congress. Math. Intelligencer 17 (3) (1995), 6–10 [česká verze Arnold, V. I.: Přežije matematika? Zpráva o kongresu v Curychu. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 41 (1996), 38–44]. DOI 10.1007/BF03024363 | MR 1454334
[4] Basile, A., Calzi, M. Li, Basile, A., Calzi, M. Li: Who said that a mathematician cannot win the Nobel Prize?. In: Emmer, M. (ed.): Mathematics and culture. Springer, Heidelberg, 2004, 109–120 [česká verze Basile, A., Calzi, M. Li: Kdo říká, že matematik nemůže získat Nobelovu cenu? Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 52 (2007), 17–28]. MR 2000630
[5] Beck, M. T.: Why is there no mathematical Nobel Prize?. Math. Intelligencer 23 (3) (2001), 68–69. DOI 10.1007/BF03026859
[6] A. W. Brøggers: Comptes rendus du congrès international des mathématiciens Oslo, 1936. Tome I, Procès-verbaux et conférences générales, A. W. Brøggers, Oslo, 1937.
[7] Crawford, E.: The beginnings of the Nobel institution, the science prizes, 1901–1915. Cambridge University Press, Cambridge, and Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1984.
[8] Curbera, G. P.: Mathematicians of the world, unite! The international congress of mathematicians — a human endeavor. With a foreword by Lennart Carleson, A. K. Peters, Wellesley, MA, 2009. MR 2499757
[9] Fehr, H.: Le 10e Congrès International des Mathématiciens. Oslo, 13–18 Juillet 1936. Enseign. Math. 35 (1936), 373–377.
[10] Gårding, L., Hörmander, L.: Why is there no Nobel prize in mathematics?. Math. Intelligencer 7 (3) (1985), 73–74. DOI 10.1007/BF03025815 | MR 0795542
[11] Lehto, O.: Mathematics without borders. A history of the international mathematical union. Springer, New York, 1998. MR 1488698
[12] Monastyrsky, M.: Modern mathematics in the light of the Fields medal. With a foreword by F. Dyson, A. K. Peters, Wellesley, MA, 1998 (rozšířená a upravená ruská verze Yanus–K, Moskva, 2000). MR 1427488
[13] Morril, J. E.: A Nobel prize in mathematics. Amer. Math. Monthly 102 (1995), 888–889. DOI 10.1080/00029890.1995.12004681 | MR 1366050
[14] Netuka, I.: Mezinárodní matematické kongresy a Fieldsovy medaile. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 40 (1995), 124–129.
[15] Nickerson, S.: Turbulent times in mathematics. The life of J. C. Fields and the history of the Fields medal. By Elaine McKinnon Riehm and Frances Hoffman. Providence, RI, and Toronto, ON, ... Book Review. Historia Math. 40 (2013), 325–329. MR 2850575
[16] Pineau, P.: Les médailles Fields 1982. Les géomètres à l’honneur. La Recherche 13 (139) (1982), 1460–1462 [česká verze Pineau, P.: Fieldsovy medaile 1982. Pocta geometrům. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 29 (1984), 148–152]. MR 0758756
[17] Fields, J. Ch.: Proceedings of the International mathematical congress held in Toronto, 11–16 August 1924. Fields, J. Ch. (ed.). Volume I, The University of Toronto Press, Toronto, 1928.
[18] Graves, L. M., Hille, E., Smith, P. A., Zariski, O.: Proceedings of the International congress of mathematicians, Cambridge, MA, U.S.A., August 30 – September 6, 1950. Volume I, Editorial Committee: Graves, L. M., Hille, E., Smith, P. A., Zariski, O., American Mathematical Society, 1952.
[19] Gleason, A. M.: Proceedings of the International congress of mathematicians, Berkeley, California, August 3–11, 1986. Gleason, A. M. (ed.), American Mathematical Society, 1987. MR 0934208
[20] Čas. Pěst. Mat. Fys.: Zlatá medaile pro matematiky. Čas. Pěst. Mat. Fys. 63 (1934), 222.
[21] Riehm, C.: The early history of the Fields medal. Notices Amer. Math. Soc. 49 (7) (2002), 778–782. MR 1911718
[22] McKinnon Riehm, E., Hoffman, F.: Turbulent times in mathematics. The life of J. C. Fields and the history of the Fields medal. American Mathematical Society and The Fields Institute, Providence, RI, and Toronto, ON, 2011. MR 2850575
[23] Sodomka, L., Sodomková, M., Sodomková, M.: Kronika Nobelových cen (Nobelovy ceny za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu, mír a ceny Švédské říšské banky za ekonomii). Knižní klub, Praha, 2004.
[24] Tesařík, B.: Královna věd má také svoje nobelovky. Nejvýznamnější vědecké ceny za matematiku srovnatelné s cenou Nobelovou. Rozhledy mat.-fyz. 88 (2) (2013), 23–27.
[25] Tropp, H. S.: The origins and history of the Fields medal. Historia Math. 3 (1976), 167–181. DOI 10.1016/0315-0860(76)90033-1 | MR 0505005 | Zbl 0326.01007
[26] Orell Füssli: Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932. Orell Füssli, Zürich, 1932.
[27] Veselý, P.: O Fieldsových medailích. PMFA 24 (1979), 208–210 [upravený a rozšířený překlad článku Edwards, H.: A short history of Fields medal. Math. Intelligencer 1 (1978), 127–129].
Partner of
EuDML logo