Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (24. 1. 1933 - 18. 8. 2017). Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (19. 8. 1954 - 6. 11. 2017). 7th Young Minds Leadership Meeting. Udělení ceny profesora Iva Babušky za rok 2017. Kosmologie na malých škálách. Korespondence L. Cremony.
Partner of
EuDML logo