Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Štoll, I.: Dějiny fyziky. Prometheus, Praha, 2009.
[2] Kraus, I.: Století fyzikálních objevů. Academia, Praha, 2014.
[3] Kraus, I.: Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie. Nakl. ČVUT, Praha, 2015.
Partner of
EuDML logo