Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Cílem tohoto článku je zkoumání jisté operace, kterou nazýváme sestup uspořádaných trojic a čtveřic. Jde o matematický problém s poměrně jednoduchým zadáním, ale netriviálním řešením. Navíc je zajímavé, jak podstatně se výsledky pro trojice a čtveřice liší. Tento článek navazuje na autorovu práci SOČ s názvem Sestup uspořádaných čtveřic z roku 2020.
Partner of
EuDML logo