Previous |  Up |  Next

Article

Title: Geometrická řešení algebraických úloh MO (Czech)
Author: David, Vojtěch
Language: Czech
Journal: Rozhledy matematicko-fyzikální
ISSN: 0035-9343 (print)
Volume: 95
Issue: 4
Year: 2020
Pages: 12-15
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: Algebraické úlohy zadávané v Matematické olympiádě bývají samy o sobě často na první pohled neintuitivní a jejich autorská řešení matematicky příliš deduktivně dokonalá. Některé z nich ale mají i svou geometrickou interpretaci, u které je poté možné najít řešení pouhým vhledem. V tomto článku jsou uvedena dvě takováto řešení k úlohám, které se objevily v krajských kolech 68. a 64. ročníku Matematické olympiády kategorie A. (Czech)
.
Date available: 2021-02-23T14:15:54Z
Last updated: 2021-03-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148561
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo