Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
V článku se budeme věnovat geometrickému významu čísla e. Hlavním cílem bude ukázat konstrukci úseček, jejichž délka se blíží hodnotě e.
References:
[1] Ježková, A.: Historie čísla e. Bakalářská práce, PřF UP, Olomouc, 2014, [online]. Dostupné z: theses.cz/id/9qlvst/Jezkova.pdf.
[2] Kašparová, M., Nádeník, Z.: Jan Sobotka (1862–1931).
[3] Slavík, A.: Geometrické důkazy v matematické analýze. PMFA, 64 (2019), 4, 229–237.
Partner of
EuDML logo