Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
V článku představíme projekt THEaiTRE, který si dává za cíl automaticky vygenerovat scénář divadelní hry. Podíváme se, jak to děláme, jak se nám to zatím daří a na jaké problémy narážíme.
Partner of
EuDML logo