Previous |  Up |  Next

Article

Title: O vzdělávacím systému, maturitě a studiu učitelství matematiky v Bavorsku. Část 1 (Czech)
Title: On the educational system, school leaving examination and teacher education in Bavaria. Part 1 (English)
Author: Kašparová, Martina
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 26
Issue: 2
Year: 2018
Pages: 81-97
.
Category: math
.
Summary: Příspěvek si klade za cíl seznámit učitele matematiky i další zájemce s bavorským školským systémem a průběhem maturitních písemných prací z matematiky v Bavorsku, jejichž zvládnutí je nezbytné např. pro přístup k takovému vysokoškolskému vzdělání, že se mohou stát učiteli matematiky. Přílohou článku je volný překlad maturitní písemné práce z matematiky, která se konala 3. 5. 2017 na bavorských gymnáziích, a stručný postup řešení s výsledky (viz Kašparová, M. & Honzík, L. & Hora, J. & Pěchoučková, Š., 2017). (Czech)
Summary: The article presents Bavarian school system and qualifications, which are possible to achieve. Special attention is devoted to Mathe-Abitur examination and the preparation of math-teachers. At the end, there are given some data enabling a comparison of Bavaria and Czech Republic. (English)
.
Date available: 2021-03-25T11:13:45Z
Last updated: 2021-08-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148578
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/148585
.

Files

Files Size Format View
UcitelMat_026-2018-2_3.pdf 644.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo