Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Předložený příspěvek je recenzí na nově vydanou publikaci s názvem Matematika pro bystré a nadané žáky (2. díl): Úlohy pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, jejich rodiče a učitele. Recenze popisuje a hodnotí strukturu a obsah dané publikace z pohledu didaktiky matematiky.
Partner of
EuDML logo